Presentación

O español representa en España o 16 % do PIB

É un dos seis idiomas oficiais da ONU e, tras o inglés e o chinés mandarín, unha das linguas máis faladas do mundo. O español fálase en todos os continentes do planeta e está especialmente en auxe nos Estados Unidos e en Asia. Converteuse, tras o inglés e o francés, na 3ª lingua europea. En termos económicos chega a representar o 16 % do PIB español.

Fonte: Euroxpress