Presentación

O Goberno de Novo Brunswick presenta un plan de linguas oficiais para esta provincia de Canadá

O Goberno de Novo Brunswick presentou un plan de linguas oficiais que durará dous anos e que ten como obxectivo mellorar os servizos bilingües na Administración pública e medir os avances.

Fonte: CBC