Presentación

A Deputación de Biscaia achega 4,4 millóns de euros á promoción do éuscaro

Estas axudas inclúen a edición de publicacións integramente en lingua vasca e os produtos que fomentan a presenza do éuscaro nas tecnoloxías da información e da comunicación.

Fonte: La Vanguardia