Presentación

Lanzan a aplicación TradutorGalego para Android

O equipo creador do ConxuGalego e o DicionarioGalego ten entre mans unha nova aplicación que dar a coñecer. Trátase da aplicación TradutorGalego para Android, unha ferramenta que permite traducir textos do galego ao español, catalán, inglés ou francés, e viceversa.

Fonte: Código Cero