Presentación

Presentan a primeira tradución da Constitución Española á lingua de signos

A primeira tradución da Constitución Española ás linguas de signos española e catalá nace este ano para conmemorar o Día da Constitución.

Fonte: Diario Vasco