Presentación

O Instituto da Lingua Galega revisa trinta anos de estandarización do idioma galego

En 2012 cúmprense trinta anos da publicación das Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego (NOMIG) elaboradas por unha comisión mixta do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela e a Real Academia Galega.

Fonte: Universidade de Santiago de Compostela