Presentación

As escolas de Aragón poderán dar clases en catalán e en aragonés

O Goberno de Aragón recoñeceu unha nova categoría para estas dúas linguas como idiomas vehiculares, o cal permitirá que as escolas de Aragón impartan as clases en catalán ou en aragonés.

Fonte: Público