Presentación

A Universidade de Vigo publica o seu catálogo de cursos de galego para o vindeiro cuadrimestre

A Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo ofrece diferentes cursos presenciais e virtuais centrados en varios temas como linguaxe sanitaria, extensión cultural, redacción de documentos administrativos etc.

Fonte: La Región