Presentación

Cultura e Educación renova a súa colaboración con seis universidades para o ensino da lingua e cultura de noso fóra de Galicia

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinará un total de 306 663,88 euros a renovar a súa colaboración coa Universidade de Salamanca, coa Uniwersytet Warszawski (Polonia), coa Sveucilište u Zadru (Croacia) e coas alemás Ruprecht- Karls- Universität Heibelberg, Freie Universität Berlin e Universität Leipzig.

Fonte: Xunta de Galicia